Traume-behandling

Et traume er en hvilken som helst begivenhet, som bryter igjennom kroppens stimulansbarriere og fører til en overveldende følelse av hjelpesløshet.

En opplevelse er traumatisk hvis den er plutselig, uventet, unormal. Og at den overstiger personens/barnets evne til å romme den.

Traume rammer reptilhjernen, for denne delen av hjernen handler om overlevelse.

Traumer

Et traume er en hvilken som helst begivenhet, som bryter igjennom kroppens stimulansbarriere og fører til en overveldende følelse av hjelpesløshet.

En opplevelse er traumatisk hvis den er plutselig, uventet, unormal. Og at den overstiger personens/barnets evne til å romme den.

Traume rammer reptilhjernen, for denne delen av hjernen handler om overlevelse. Når du ikke kan romme opplevelsen og du istedet opplever å kjenne følgende:

frykt
maktesløshet
hjelpesløshed
skyld
skam
føle deg mindreverdig,
truet på livet
apatisk
fastfrossetDette er noen indikasjoner på at energien som blir skapt av opplevelsen fryses fast i kroppen din. Og dette kan videre gi deg fysiske problemer som følelse av å være utmattet eller kjenne spenninger i kroppen. Listen kan være lang her.

Traumet sitter i nervesystemet, ikke i bevisstheten.

Når jeg jobber med traumebehandling så jobber jeg langsiktig for at kroppen skal kunne forløse fastfrossen energi som sitter fast. Dette gjører ved å veksle mellom for eksempel fysisk ubehag i kroppen og noe som oppleves som en positiv ressurs.

På denne måten pendulerer vi mellom smerte/ubehag i kroppen og noe positivt uten å måtte gjennoppleve hendelsen som skapte traumet opprinnelig. Blir man tvunget til å gå igjennom en traumatisk opplevelse kan dette være retraumatiserende. Dette unngår vi når vi jobber gjennom hva kroppen kan kjenne av spenninger og lignende.

Traumer blir ofte sittende fast fra vi var små og disse kan være forårsaket fra den voksnes øyne helt dagligdagse ting.

Men for et barn som ikke har utviklet egenskapen å kunne analysere, kan det skape dype vonde sår som gjerne kommer til overflaten når du blir voksen.

Ta kontakt med meg om dette er en behandlingsform som kan passe for deg.


Mer om Posttraumatisk stresslidelse:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD ) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer.
Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for seg selv eller andre, eller til ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet.

Symptomer for PTSD omfatter gjenopplevelser av det opprinnelige traumet (eller traumene) gjennom «flashbacks» eller mareritt, at man unngår steder/mennesker/opplevelser knyttet til traumet. Man kan kjenne økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. For mange kan dette medføre at de føler betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

For at et psykisk traume skal finne sted må personen oppleve en situasjon, eller være vitne til en situasjon som oppfattes som svært ubehagelig og overveldende.

Traumatiske opplevelser fører til at deler av erfaringen om hendelsen ikke blir tilgjengelig for bevisst bearbeiding. Dette innebærer at personen kan ha fullstendig eller partielt hukommelsestap vedrørende hendelsen. 


Symptomer og funn:

Akutt fase

Personen reagerer med intens angst, hjelpeløshet eller redsel i forhold til situasjonen. Hos barn kan dette istedet ha gitt seg uttrykk i usammenhengende eller forstyrret atferd.

Kronisk fase

De kroniske fasene kan innebære flere aspekter i ulik grad og hyppighet:

Bruddstykker av de mest skremmende elementene i det en har opplevd kan bryte gjentatte ganger inn i dagliglivet som påtrengende minner i form av bilder, tanker eller persepsjoner, urovekkende drømmer eller mareritt. En føler stadig at en er tilbake i den samme situasjonen.

Følelse av uro ved aspekter som minner om traumet, og plages av mange fysiske manifestasjoner av uroen (hjertebank, svetting, tungpustethet).


Dette kan føre til at man unngår tanker, følelser eller samtaler som er forbundet med traumet. Likeledes vil en unngå aktiviteter, steder eller personer som vekker minner om traumet. Interessen for å delta i ellers viktige aktiveter er svekket.

Følelse av å være fremmedgjort overfor andre personer, og opplevelsen av at at følelsesbredden er sterkt innsnevret. Redusert søvnkvalitet, nedsatt frustrasjonsterskel med økt irritabilitet, raseriutbrudd, konsentrasjonsproblemer, økt vaktsomhet og overdrevne reaksjoner på uventede stimuli (for eksempel høye lyder).

Tilstanden fører til generelt nedsatt livskvalitet, arbeidsevnen og lysten eller evnen til å delta i sosialt fellesskap svekkes.

Hadde vært fint å høre fra deg

Uansett hva du lurer på, være seg terapi eller arrangementer hadde jeg satt pris på å høre fra deg!

Send meg en melding

Kontakt meg

 • NB! Ny adresse

  Besøksadresse:
  Rom: 522 (i 5. etg),
  Tast 522 og OK på ringetablå.
  Arbeidersamfunnets Plass 1, inngang fra Torggata
  0181 OSLO,
  Norge

 • Telefon:
  +47 920 30 578

 • E-post:
  info@innsikten.no

 • Webside:
  innsikten.no

 • Organisasjonsnummer:
  986 369 058

Jeg bruker informasjonskapsler på nettsiden min. Du kan lese mer om Personvern ved å følge denne linken.

Website Security Test